Ludendorff om Hitlers magtovertagelse

Jeg forudser med den største alvor at denne fordømte mand vil føre vort Rige lige lukt ind i helvede og bringe vor nation ufattelig elendighed. Fremtidige generationer vil forbande Dem i Deres grav for hvad De har gjort.

– General Erich von Ludendorff i brev til rigspræsident Hindenburg, januar 1933, efter at denne havde udnævnt Adolf Hitler til rigskansler. (citeret i Ian Kershaw: “Hitler”, bd. I, p. 377)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *