Whitebergs noter

Lars Hvidbergs digitale hukommelse

Den hellige kriger på tv [Opdateret]

med 21 kommentarer

[Opdatering, 30. september: Jeg mener til fulde, at de nylige begivenheder, som Slimane Hadj’s smækken med døren og erklæring om at tage til Tjetjenien, bekræfter hvad jeg har skrevet her i mit indlæg. Egentlig vil jeg dog blot tilføje, at jeg synes det er en skam, at tjetjenernes sådan set retfærdige modstandskamp er blevet kapret af fundamentalistiske muslimer, som vores egen hellige kriger, hvis alternativ til russisk terror er islamisk fascisme. Det bliver ikke sjovere at være tjetjener i fremtiden.

Sidste nyt: Nu vil han alligevel ikke af sted til Tjetjenien. Kan han nu bestemme sig! Det er svært at være hellig kriger. Måske er det fordi de sagde nej tak?

Personligt har jeg på fornemmelsen, at vi er vidner til et regulært pressestunt fra den gode krigers side, i forsøget på at gøre sig til en forfulgt stakkel og hverve flere for sagen. Det er dog muligt at han bare er snotforvirret, og i virkeligheden et meget ulykkeligt menneske. Begge dele kan sådan set godt passe fint sammen.]

Så fik vi endelig Slimane Hadj Abderrahmane, den så forkætrede Cuba-fange at se på tv. Det har jo allerde givet en del polemik forskellige steder, fx på Liberator og hos Abekongen – og jeg har da også selv deltaget i debatten. Jeg vil lige opsummere mine grundsynspunkter.

Jeg vil starte med at se på hvad det egentlig er Abderrahmane siger, i det mindste i de to tv-interviews, da jeg ikke har læst hans bog. Der er mange som har fokuseret på hans udtalelser om at statsministeren og forsvarsministeren skulle være legitime mål i krig, og været forarget over en sådan foragt for det land som har reddet ham ud af Guantanamo og nu giver ham en gratis uddannelse. Selvom jeg sådan set godt kan forstå forargelsen, og mener at Suzanne Utzon i TV2-indslaget sagde hvad der skulle siges om den sag, så er hans udtalelser jo i virkeligheden ikke specielt kontroversielle. Naturligvis vil ansvarlige politikere være mål i en given krigssituation, det er indlysende. Mindre indlysende er det, at der fra danske politikeres side skulle være ‘erklæret krig mod islam’, men det er en anden sag. Ukontroversielle er udtalelserne i det mindste, og ikke noget der burde skabe en sådan forargelse, endsige forbydes.

Hvad der er langt vigtigere er de mere subtile udtalelser som Abderrahmane kom med i Deadline, hvor Martin Breum interviewede ham mere indgående, men efter min mening også med fløjlshandsker. Han kunne sagtens have spurgt ind til hvorfor de hellige krigere i Irak (og andre steder) hovedsageligt slår andre muslimer ihjel, hvis hele indsatsen skulle handle om krig for islam. Men det får være.

Grundlæggende kan hans holdning opsummeres i fem punkter, sådan som jeg har forstået det. Hvis andre har en anden opfattelse må de meget gerne påpege det, da jeg mener at debatten hurtigt er forsvundet væk fra hvad manden egentlig sagde og ud i en generel debat om ytringsfrihed. Lad mig med det samme sige, at det ikke er mandens holdninger som jeg mener man skal kigge nærmere på, men derimod hans handlinger, både fortidige og mulige fremtidige.

Slimane Hadj Abderrahmane siger essentielt:

1. Jeg opfatter mig selv som hellig kriger, der skal forsvare islam.

2. Denne holdning har jeg konsekvent fulgt op med handling, bl.a. ved at træne i Afghanistan som forberedelse til krig i Tjetjenien, og jeg ville gøre det igen, hvis ikke jeg var bange for at blive sat i fængsel. Jeg ville gerne have kæmpet imod amerikanerne i Afghanistan, men jeg nåede det desværre ikke, da jeg blev taget til fange.

3. Danmark fører krig imod islam, og angreb mod (udvalgte mål i) Danmark vil derfor være retfærdiggjorte for evt. hellige krigere der mener de skal forsvare islam.

4. Af grunde som jeg ikke nærmere kan gøre rede for, vil jeg ikke angribe Danmark eller danskere på nuværende tidspunkt. Det ændrer dog ikke på at jeg betragter mig som hellig kriger, forpligtet på at forsvare islam imod (hvad jeg ser som) angreb.

5. Jeg vil hellere til Tjetjenien, men jeg tør ikke, for PET holder øje med mig.

Her skulle det være klart, at enten er manden inkonsistent eller også er han en løgner. For punkt 4 kan umuligt passe sammen med punkt 1 og 3. Hvis Danmark fører krig mod islam, så er han som hellig kriger forpligtet til at kæmpe imod Danmark. Længere er den ikke. At han siger at det vil han ikke gøre sådan lige nu, kan jeg kun se som et bekvemmelighedsargument, altså som hykleri.

I krig er det således at tilfangetagne soldater kan tilbageholdes på ubestemt tid, indtil der træffes en fredsaftale eller en aftale om udveksling af fanger. Slimane Abderrahmane har defineret sig selv som soldat i en bestemt konflikt, han har handlet derefter og er derfor blevet tilbageholdt af sine modstanderne. Dette har intet med hans ‘holdninger’ at gøre, eller om han har begået en ‘forbrydelse’, som meget af forargelsen omkring Guantanamo-basen handler om, i det man ikke efter almindelig retspraksis kan fastholde folk på ubestemt tid uden at stille dem for en dommer og anklage dem for en forbrydelse, der så skal bevises.

Imidlertid handler det ikke om hvorvidt Abderrahmane er en forbryder, men det simple faktum at han er soldat i en bestemt konflikt og kan tilbageholdes indtil konflikten er afsluttet. At han så har valgt at kæmpe for en bevægelse, som ikke har nogle ansvarlige ledere man kan forhandle med om hans løsladelse eller slutte fred med, er en anden sag. Men det er sådan set hans problem. Han meldte sig frivilligt, og ønsker han at komme fri må han henvise til en højerestående officer eller politiker man kan tale med. At han har valgt at blive ‘illegal kombattant’ er ikke USAs juridiske problem, sådan som det ofte fremstilles, men hans eget.

Naturligvis er der andre problemer med Guantanamo-basen, bl.a. fordi man ønsker at forhøre folk, hvilket man ikke må med krigsfanger. Det er en uholdbar juridisk situation, som der skal findes en rimelig løsning på. Jeg mener heller ikke at man skal tilbageholde folk på ubestemt tid, og der må derfor forlanges en juridisk afklaring på hvad det vil sige at være en ‘illegal kombattant’. Imidlertid kan jeg efter nu ved selvsyn at have set manden, ikke undre mig over at han blev tilbageholdt i de to år han blev, og at PET stadig holder øje med ham.

Skrevet af Lars Hvidberg

28. September, 2004 @ 11:39

Kategorier: Politik og etik

Tagged med

21 kommentarer til 'Den hellige kriger på tv [Opdateret]'

Kommentarer-feed med RSS eller TrackBack til 'Den hellige kriger på tv [Opdateret]'.

 1. Du modsiger dig selv lidt, så vidt jeg kan se, Lars:

  At han har valgt at blive ‘illegal kombattant’ er ikke USAs juridiske problem, sådan som det ofte fremstilles, men hans eget.

  … der må derfor forlanges en juridisk afklaring på hvad det vil sige at være en ‘illegal kombattant’.

  Hvem skal så afklare dette problem (hvis ikke USA)? Hvis Slimane opfatter sig selv som ‘kriger’ må det også være i orden at tilbageholde ham som ‘krigsfange’, men IKKE som ‘illegal kombattant’. Enemy combatant er et begreb der blev opfundet til lejligheden og har ikke noget med de internationalt vedtagne konventioner for krigsfanger at gøre. Derfor var hans tilbageholdelse en uacceptabel handling og manden bør være i sin gode ret til at kræve en erstatning.

  Keld Bach

  28. Sep 04 @ 17:40

 2. Danske ministre legitime angrebsmål
  Et halvt år efter, at amerikanerne opgav at anklage Slimane Hadj Abderrahmane for terrorvirksomhed, erklærer han nu, at danske ministre er lovlige angrebsmål for muslimske krigere.

 3. Keld, du vil vel ikke have, at det kun er USA der skal afklare hvad det vil sige at være illegal kombattant? Det er noget verdenssamfundet skal klare.

  Problemet med den danske hellige kriger og de andre Guantanamo-fanger er, at der reelt ikke er en Geneve-defineret juridisk kategori for det som de har foretaget sig, simpelthen fordi de hverken er organiserede soldater eller partisaner. Derfor har USA kaldt dem for illegale kombattanter, en ren ad hoc kategori, som de heller ikke helt selv ved hvad de skal stille op med. Under alle omstændigheder er det uholdbart at ét land kan opfinde kategorier og tilføjelser til Geneve-konventionen, som det kan bruge efter for godt befindende.

  Det betyder imidlertid ikke, at fordelen er på Abderrahmanes side, som du synes at hævde. Han er helt klart kombattant af en eller anden slags – hvilket han jo også selv vil sige – og har (bevidst eller ubevidst) valgt at kæmpe uden for en kategori som dækkes af Geneve-konventionen (organiseret hær eller organiseret partisanvirksomhed). Det er – som jeg skriver – hans problem, ikke USAs, og det gør ham slet ikke til en privatperson som skal forfølges med fx amerikansk straffelov med tilhørende rettigheder. Grundlæggende har han ingen rettigheder i forhold til Geneve-konventionen, selvom han naturligvis skal behandles ordentligt og værdigt, det kan vi begge blive enige om.

  Alternativet til ikke at definere en ny kategori for ‘illegale kombattanter’ (altså hærlignende enheder som ikke er underlagt kommandostrukturer, som man kan forhandle med eller stille til ansvar for deres handlinger) er den lovløshed som vi ser nu, hvor USA kan gøre mere eller mindre som de vil. Sådan set vil amerikanske soldater være berettiget til at skyde tilfangetagne kombattanter på stedet, hvis de ikke tilhører en gængs og synlig kommandostruktur – sådan er Geneve-konventionen faktisk; den beskytter kun dem som selv overholder konventionen.

  Lars Hvidberg

  28. Sep 04 @ 20:34

 4. Illegal kombattant er opfundet til lejligheden af Bush administrationen og eksisterer (så vidt jeg ved) kun i USA. Den amerikanske højesteret har gjort kraftige indsigelser imod denne praksis og udbedt sig en nærmere forklaring.

  Vi er helt enige om, at det er uholdbart at ét land kan opfinde kategorier og tilføjelser til Geneve-konventionen, som det kan bruge efter for godt befindende. – men andre lande eller verdenssamfundet kan jo ikke diktere hvilke love der skal gælde i USA, men kan kun kritisere og lægge pres på.

  Begrebet ‘kombattant’ bruges (ifølge min ordbog) om personer der deltager aktivt i krigshandlinger. Derfor skulle det vel ikke gøre nogen forskel om man er iført en militæruniform eller en partisanuniform – internationale love om behandling af krigsfanger gælder i begge tilfælde. Sådan har det (så vidt jeg ved) altid været – partisankrige er jo ikke noget nyt.

  Jeg forstår derfor ikke når du siger: … valgt at kæmpe uden for en kategori som dækkes af Geneve-konventionen (organiseret hær eller organiseret partisanvirksomhed).

  Den kamp som Slimane trænede for at deltage i, var da i høj grad organiseret og gjorde tilfangetagelsen af ham helt legitim. At USA ikke ønskede at give ham (og andre) status som krigsfanger, skyldes (vel) først og fremmest at de ønskede at kunne forhøre (endda under tortur) disse kombattanter for at få oplysninger de ellers ikke ville kunne få. Det er denne praksis jeg opponerer imod, selvom jeg godt forstår motiverne.

  Keld Bach

  28. Sep 04 @ 22:14

 5. … sådan er Geneve-konventionen faktisk; den beskytter kun dem som selv overholder konventionen.

  Jeg tror ikke du har ret i dette – men jeg ved desværre ikke nok om de juridiske aspekter ved konventionerne.

  Keld Bach

  28. Sep 04 @ 22:24

 6. Hvorledes mener du at de hellige krigeres kamp var organiseret? Hvordan kan jeg/USA kontakte deres overordnede med henblik på en aftale om fredsslutning og udveksling af fanger?

  – Min pointe er at vores fange hverken indgik i organiserede militærenheder eller i egentlig partisankamp. Derfor falder han uden for kategori.

  Geneve-konventionerne er underskrevet af militære magter, der ønsker regler for krigsførelse. De gælder naturligvis kun, hvis begge sider overholder dem, da det ellers vil give den ene side en ‘unfair’ fordel. Da fx Al Qaida på ingen måde overholder Geneve-konvetionerne kan fx USA eller Danmark heller ikke være bundet af dem. At man så vælger at opføre sig mere eller mindre ordentligt alligevel kan der være andre grunde til, men konventionerne er man ikke bundet af.

  Lars Hvidberg

  29. Sep 04 @ 10:57

 7. Man bedes erindre, at Human Rights Watch på et tidspunkt måtte erkende, at der nok ikke var nogen konvention der kunne dække Gitmo-fangerne. Derfor er de ulovlige.

  sfw

  29. Sep 04 @ 13:23

 8. Lars – jeg har ikke tid (og viden nok) til at begynde at redegøre for hvordan disse hellige krigere var og er organiseret, men du ved uden tvivl godt, at det ikke var en flok tilfældige landevejsrøvere amerikanerne kæmpede imod. Under alle omstændigheder er krigen nu afsluttet (med snarlige demokratiske valg til følge) og så skulle det vel ikke være noget større problem at udveksle eller frigive de fanger man måtte have taget under kampene.

  Du skriver: – Min pointe er at vores fange hverken indgik i organiserede militærenheder eller i egentlig partisankamp. Derfor falder han uden for kategori. Når vores ‘uheldige’ ven befinder sig i en partisantræningslejr med det formål at deltage aktivt i kamphandlingerne, er der selvfølgelig tale om en form for organisation, hvilket Slimane også har bekræftet. Problemet er måske snarere at denne træningslejr (såvidt jeg har forstået) befandt sig i Pakistan…

  Hvis der er behov for en særlig kategori, hvor disse hellige krigere og andre ‘illegale kombattanter’ skal placeres, så må der som minimum gælde de samme menneskerettighedskonventioner som for alle andre, hvilket må være en opgave for det internationale samfund at definere.

  Grunden til at jeg kommenterede dit indlæg var blot, at jeg fandt din formulering en smule inkonsekvent – og det gør jeg stadig. På den ene side finder du det uholdbart at ét land kan fortolke Geneve-konventionerne efter eget forgodtbefindende, men samtidig virker det som om du alligevel forsvarer amerikanernes brug af denne fremgangsmåde. Måske tager jeg fejl, men i så fald er det det eneste punkt vi er uenige i.

  Keld Bach

  29. Sep 04 @ 18:50

 9. Keld,

  Om der var en vis organisation af Al Qaida? Det er da muligt, men da de hellige krigere ikke identificerede sig som sådan (med tydelig distinktion rang-mærker og lignende) eller henviste til overordnede, kunne man jo hverken regne med det ene eller det andet – og det er, igen, deres eget problem.

  Hvorledes mener du at kampene er afsluttet? Der er stadig masser af kampe mellem amerikanske soldater/afghanske sikkerhedsstyrker og al qaida-folk og resterne af taleban. Krigen er stadig i gang på fuld tryk, den krig som Slimane Hadj regner sig selv for en del af. Men selvfølgelig, hvis Al Qaida overgiver sig og går ind på fredsforhandlinger, kan en fangeløsladelse komme på tale.

  Undskyld, har du ikke hørt hvad manden sagde: Jeg er hellig kriger, og jeg vil gerne af sted igen. Han er stadig i krig og krigen er stadig igang, ikke mindst for hans vedkommende.

  Om jeg forsvarer amerikanerne? Det kan man diskutere. Jeg mener ikke, at de er berettigede til at gøre hvad som helst, men jeg mener at det de har gjort indtil videre i hvdrt fald et stykke af vejen har været fuldt berettiget og ganske fornuftigt, også selvom der er begået fejltagelser og overgreb. Der er naturligvis brug for en juridisk afklaring af forholdene, men at sådanne både vil åbne for internering af fanger og afhøring af disse kan der ikke være tvivl om for mit vedkommende. Pointen er, at hvis man ikke sørger for en juridisk orden, så skal USA nok gøre hvad de synes er nødvendigt alligevel, og det er der ikke nogen af os der kan være tjent med.

  Lars Hvidberg

  29. Sep 04 @ 21:57

 10. Der skal vel en krigserklæring til før Geneve-konventionerne gælder og jeg kan ikke huske om det var tilfældet med Afganistan, men Bush erklærede ihvertfald officielt kig mod Irak og erklærede ligeså officielt igen krigen for afsluttet. Da kamphandlingerne alligevel fortsætter begge steder den dag i dag, hvilke konventioner gælder så?

  M.h.t. Slimane, så kender han uden tvivl konsekvenserne af sine handlinger – på den måde er det hans eget problem, men min pointe er, at menneskerettighederne bliver overtrådt i Guantánamo og det er vi tilsyneladende enige om, at der bør gøres noget ved. En ændring af reglerne om krigsfanger i retning af at afhøringer blev tilladt, ville måske løse problemet…

  Keld Bach

  29. Sep 04 @ 22:37

 11. It’s SO nice that people sit around discussing whether or not

  the US is treating prisoners OK. I see very little criticism of terrorists, who behead real and imagined “enemies” with a dull knife. I have forced myself to view tapes of these fighters for Islam hacking away at some screaming guy’s neck till his head rolls off, with them yelling Allah Akbar all the way through. I think we all need to see. That’s reality. Not discussion.

  Lis

  lis pace

  4. Oct 04 @ 12:25

 12. Lis, don’t watch those tapes. Its too horrible.

  But that’s Denmark for ya! “Gee I wonder if all the problems wouldn’t go away, if the US just stopped messing around!” -silly, isn’t it?

  Lars Hvidberg

  4. Oct 04 @ 12:38

 13. Dear Lis,

  I completely agree with Lars.

  Don’t look at all these horrors.

  In Spring this year I had a difficult time, because I thought that I should/ought to see, what is happening in this terrible world.

  I got some awful nightmares about war, bombs, terror, hostages and being a fugitive from all this.

  So I got the advice not to watch the tv news and not to read too much about it in the papers. The newspaper pictures were enough for me, and I stopped watching BBC and CCN.

  Sorry, men nu vil jeg prøve at udtrykke mig helt klart på dansk:

  Det er ikke en nødvendighed at følge med i alt det forfærdelige. Alt det med, at man “bør” … bort med det!

  Jeg har tilstrækkelig med fantasi, og jeg behøver ikke nogen yderligere næring end billederne.

  I don’t need to see everything to feel how terrible it all is.

  By the way, of course there is much disgust in Denmark about the fighters of Islam. But this was, as I understand it, not the subject of this thread.

  M.

  4. Oct 04 @ 19:36

 14. Appreciate the explanations and advice, Lars, M, etc. All that talk about the Geneva cionventions just stuck in my craw in view of the terrible treatment of prisoners and hostages by the so-called “fighters for peace.” The horrors just keep coming. The beheadings. Blowing up that school and kids in Southern Russia. This weekend’s bombing of little kids coming up to US troops distributing candy.

  I disagree that we shouldn’t look at this. Denmark and the rest of Europe are just as busy as the US being politically correct, and considering the fantaticism of the enemy I’m afraid our own niceness will be the death of us. I think people need to be reminded of the horrors we’re facing.

  I happened to be watching TV when the first plane hit the World Trade Center on 9/11. Windows on the World, the restaurant on top of one of the towers, was a favorite place for me and my husband to go celebrate special occasions such as birthdays and anniversaries. Reporters said the plane hit by accident. Perhaps because of my journalism background every fiber in my body told me this was terrorism, not an accident. Then the second plane hit, and, of course, that established it as a terror atteck. Then followed the horror of seeing people jumping out the windows, the huge clouds of debris chasing through the streets of Manhattan, worrying about all our friends, who worked in that building, counting the cars in local commuters’ parking lot.

  Cars that were not picked up at the end of the day were likely to belong to people buried in the rubble of those two buildings. In one of the schools in my town, over 20 children were kept overnight because nobody knew if their parents were coming home. As it turned out 9/11 left over a thousand kids as orphans. As a journalist I’ve seen horrors in my time. Murder victims, for example. But the events on and after 9/11 top them all. I still cry when I cross one of the bridges to New York, see the hole in the skyline and revisit the images of those people jumping out of windows on the top floors of WTC.

  And, by the way, one of your blogging commentators said something about the United States always sticking its nose into situations where it doesn’t belong? Would that by chance include World War II? If it weren’t for the US, most of Europe would be speaking either German or Russian today. As I recall my history, the Russians even occupied Bornholm and might have been on their way to the rest of Denmark if FDR and Winston hadn’t interfered. OK, OK, so, of course, the US makes mistakes once in a while. Kosovo, in my opinion, was such a mistake. Clinton just went in to detract attention from his Lewinsky debacle. But you’ll all have to admit that the US does NOT run around the world and occupy and take over countries. Our way is (as was done in West Germany) to rebuild nations and then leave them to their own devices. We left the Phillipines. We returned the Panama Canal, which we built, to Panama. These days the canal is in the hands of the Chinese, by the way, and I always considered it one of president Carter’s many colossal mistakes to turn over the canal.

  Yes, we’ve added a few states in the 20th century. We bought the Virgin Islands from Denmark. Hawaii and Alaska both voted to join the US. So what other countries have we invaded and dominated and taken over? Do enlighten me.

  I’m not really as mad as I sound, but I think it’s good to vent. It’s cheaper than going to a shrink.

  Lis

  lis pace

  5. Oct 04 @ 08:07

 15. Lis and M., thanx for your comments.

  For Lis: The US have done a lot of good in the past, and the enemy that we’re up against now show absolutely no constraints. Even though, if we don’t retain some kind of decency in how we deal with the problem (not to mention keeping our civil liberties), we really can’t be a good alternative for the muslim population. As I see it, there is now, and has been for some time, a civil war going on in the Muslim world, between 1) The old dictators and regimes, 2) Islamic fundamentalism, which is seen as an alternative by many and 3) Liberal democracy musmlim style. I think it’s important to choose sides in this conflict (which the US already have done), but we need to retain what made our alternative the best in the first place: the Rule of Law and individual freedom (although I think that the Western world could be a lot freer than it is now).

  Lars

  Lars Hvidberg

  5. Oct 04 @ 15:42

 16. Lis, I guess discussions such as this one have (at least) 3 good reasons:

  1) Since you and I can’t do anything to stop terrorists from chopping off peoples’ heads we can at least express our feelings and observations instead of just looking the other way.

  2) Proper solutions to this conflict need consolidation in thought and principles. Mere feelings and urge to do something will leave us vulnerable to other peoples’ ideological attacks.

  3) Next time we get the opportunity to influence our world we’re more likely to known in what direction we want to go.

  Thomas

  Thomas

  5. Oct 04 @ 18:18

 17. Lars and Thomas, appreciate your comments. Of course, we need to protect our civil liberties. Also agree it would be lovely if the right factions within the muslim world got the upper hand. However, in the US where we bend backwards to make muslims feel we’re NOT thinking badly of them (for example, Christian and Jewish kids are not allowed to display their faiths in any way in schools, but class rooms are set aside for muslim kids to go pray several times a day), they are tacit approvers of the “holy war” and many mosques collect money for terrorist groups. We don’t see condemnation from them of the beheadings and bombings. As a woman, I am particularly amazed at liberal leanings towards muslims. Do American (and European) women really want to be thrown back into the 14th century? I roll on the floor laughing when I think of Britney Spears, the Spice Girls, Madonna, Scarlett Johansson and the rest of the Hollywood leftists in burkas. Well, perhaps they can invent a new burka fashion where they’re all covered up except for the midriff and navel. Do they really want to be locked up in a household where they’re little more than slaves?

  Lis

  lis pace

  5. Oct 04 @ 19:04

 18. These are important questions and we need, of course, to discuss them thoroughly :-) I’m certain all of us agree to your viewpoints. Muslims shouldn’t be granted more rights than anybody else. And collecting money for terrorist groups inside the USA is absurd and shocking!

  Thomas

  6. Oct 04 @ 18:59

 19. Yup, nobody deserves positive or negative treatment because of religious or political leanings. It’s absurd to me too that so many liberals (as you call them in the US) actually seem to think that the US is a greater problem than muslim fundamentalism.

  Lars Hvidberg

  8. Oct 04 @ 11:53

 20. Thanks for that last comment, Lars. Meanwhile, I’m dreading the outcome of the US presidential election. I’ve never seen a dirtier campaign season than this one.

  Lis

  lis pace

  17. Oct 04 @ 07:35

 21. The political climate in the US seems so filled with animosity right now. It’s very worrying. In Denmark in the last few years – especially in the deabte regarding immegration – it has also worsened. Civility is at its lowest point. Evrybody here hopes that Kerry will win. They seem to think that it will be some kind of magic solution to the Iraq crisis – even though he doesn’t seem to have a policy at all on the issue. Who are you going to vote for, Lis?

  Lars Hvidberg

  17. Oct 04 @ 09:55

Skriv en kommentar