Whitebergs noter

Lars Hvidbergs digitale hukommelse

Et nyt liberalt parti på vej

skriv en kommentar

Det er ganske vist, at der er politisk grøde i de få mennesker, der stadig er egentlig liberale i Danmark. At være liberal politiker betyder egentlig bare, at man vil arbejde for at sætte grænser for politik: Det er ikke alt, politikerne (og dermed andre mennesker) har ret til at blande sig i, ligesom de ikke har ret til at opkræve de skatter de vil. P.t. er der ikke nogen politiker i Danmark, som ikke gladeligt vil blande sig i hvad som helst af borgernes liv, så længe der er flertal for det. Derfor er der brug for et liberalt parti.

Da Venstre tilsyneladende definitivt har forladt den liberale linje og lanceret sig selv som et Socialdemokrati minus 10 procent, og som dermed mener sig i sin gode ret til at blande sig i hvad som helst, er det på tide med et nyt parti, der kan repræsentere de liberale, som stadig måtte findes i Danmark, undertegnede inklusive. Kjeld Flarup, der har taget initiativ til en yahoo-diskussionsgruppe som har kørt i et stykke tid, åbner ballet med en kronik i Berlingske Tidende: Stem på os: mindre skatter og mindre stat. Det er en fin kronik med mange gode pointer, selvom jeg tror at de kulturradikale er en alt for nem prügelknabe for hvorfor det er kommet så vidt med lovtyranniet. Jeg ved endnu ikke selv, om jeg vil tage aktivt del i det nye parti, men jeg vil i hvert fald følge det nøje og komme med heppende tilråb. For jeg kan nemlig godt skrive under på sentenser som:

Vores nye parti vil blive svært at placere i det politiske spektrum, idet vi hverken er højrefløj, venstrefløj eller på midten. Forskellen på højre- og venstrefløj er jo blot, hvilken form for tvang staten skal udøve. Liberalismens modpol er kollektivismen repræsenteret ved de nuværende partier, og forskellen måles i omfanget af statens tvang.

(…)

Men hvad skal der så blive af de mange velfærdsydelser – skal der spares endnu mere? Nej, tværtimod! Problemet med velfærdsstaten er, at velfærdsydelserne ikke kan finansieres. Som borgere er vi godt gammeldags naive, når vi tror, vi kan aflevere alle vores penge ét sted og gå et andet sted hen og få et gratis kvalitetsprodukt. Løsningen på velfærdsydelsernes finansiering er, at man betaler selv. Men hvad så med dem, som ikke har råd? Jamen, man skal da ikke løse sociale problemer ved at give samtlige børnefamilier børnecheck og tilskud til børnepasning. En gennemsnitsfamilie betaler trods alt over 300.000 kr. i skat, så der burde ved en væsentlig lavere skat også være råd til at få børnene i børnehave. Lad os gemme de offentlige ydelser til dem, som virkelig trænger.

(…)

Velfærdsstaten er ikke human. De sociale ydelser er så gennemregulerede og lovrettede, at det mere er et spørgsmål om jura end humanisme. Og de, som falder igennem, er de, som ikke kan læse en lov. Dem finder vi så på gaden og i herbergerne. Selvom man er liberalist, kan man i høj grad blive socialt indigneret, når man ser, hvordan de svage falder fra, mens behandlersamfundet bruger kræfterne på først at fratage velfungerende mennesker deres selvforsørgelse via skatten og bagefter tvinger dem til at stå med hatten i hånden.

Skrevet af Lars Hvidberg

5. March, 2005 @ 11:33

Kategorier: Politik og etik

Skriv en kommentar