Horats: “Glæd dig ved dagen i dag – Carpe Diem”

Til Leuconoë.

Søg ej at forske, hvad os er forment i Verden at vide:

    Grænsen, som Guder har sat, Timen, da vi skulle dø;

spørg ikke Stjerne derom, men lid, hvad Dig gives at lide,

    enten den Vinter, som nu pisker den oprørte Sø,

bliver Din sidste paa Jord, eller mange maaske skal Dig gæste;

    fat Dig, bered Dig Din Vin – Livet kan hænde er kort.

Glæd Dig ved Dagen idag, og fæst ikke Lid til den næste –

    nu, mens vi taler, vor Tid lister misundelig bort.

Fra “Horats’ Oder”, ved Axel Juel, København 1933, s. 18: