Snoop Doggy Dogg

Intro til “Betta Ask Somebody” (1994)

“Good Morning boys and girls, I’m your substitute teacher, Mr. Buckwort. The topic Fo’ today is, what you wanna be when you grow up. You, over there in the jean shirt, what you wanna be when you grow up?”

“I wanna be a police officer.”

“Alright, that’s a pretty good profession. You over there in that black shirt. What you wanna be when you grow up?”

“I wanna be a fire man.”

“Alright, that’s a pretty good profession too. You, back there in those french braids, what’s yo name?

“My name is Snoop.”

“Alright Snoop, what you wanna be when you grow up?”

“I wanna be a motherfuckin hustla.”

Ludendorff om Hitlers magtovertagelse

Jeg forudser med den største alvor at denne fordømte mand vil føre vort Rige lige lukt ind i helvede og bringe vor nation ufattelig elendighed. Fremtidige generationer vil forbande Dem i Deres grav for hvad De har gjort.

– General Erich von Ludendorff i brev til rigspræsident Hindenburg, januar 1933, efter at denne havde udnævnt Adolf Hitler til rigskansler. (citeret i Ian Kershaw: “Hitler”, bd. I, p. 377)

Jørgen Gustava Brandt: fra “Afmagt”

Der gives ingen forsoning,

intet middel til helende forening

med et blændværk

Resignation styrker, – befordrer

frihed. Jeg læser det nær:

resignare, at løse op, at

bryde segl. Fanden ta

det, der bandt, og Fanden, er det,

jeg skriver et øre af

Kun i denne emancipation taler ordet

Så kan jeg ikke participere

i formuleringen af en kommunisme,

for sværmerier

og drømme om en fremtid

har selvfølgelig ingen hjemmel,

men er en ørkesløs

sysselsættelse

Jeg insisterer på fællesskabet

i dette sprog

Talen tilhører ingen kaste,

talen forener, men

besidder intet,

som en proletar

(1977)