We Blew It

P. J. O’Rourke her i topform om den amerikanske konservative bevægelses totale fiasko i de sidste 28 år. En enestående mulighed blev spildt med arrogance og intolerance, og det der skulle blive til mindre stat blev i stedet til både mere og dårligere stat.

Et lille uddrag:

What will destroy our country and us is not the financial crisis but the fact that liberals think the free market is some kind of sect or cult, which conservatives have asked Americans to take on faith. That’s not what the free market is. The free market is just a measurement, a device to tell us what people are willing to pay for any given thing at any given moment. The free market is a bathroom scale. You may hate what you see when you step on the scale. “Jeeze, 230 pounds!” But you can’t pass a law making yourself weigh 185. Liberals think you can. And voters–all the voters, right up to the tippy-top corner office of Goldman Sachs–think so too.

Fundet på Facebook.

Links om Digital Media konferencen

Her er lidt forskellige links til omtale af konferencen Digital Media In Repressive Regimes (som jeg tidligere har omtalt her).

P1 Orientering havde et 14 minutter langt indslag med mange spændende interviews.

Patrick Meier, der selv var til stede ved konferencen og som havde et godt indlæg om kvantitativ undersøgelser digitale mediers politiske betydning, har skrevet en række gode indlæg på sin blog, bl.a. dette.

Et dansk indlæg her fra Jonas Erck, som jeg også kort mødte til konferencen.

Desværre har jeg næppe tid til at skrive ret meget om konferencen, men den var ganske inspirerende. Flere links kastes op her, hvis jeg finder dem.

Update: Her er link til Institut for Mennskerettigheders samlede oversigt over præsentationerne.

Atlas snublede

Jeg har en kommentar i Berlingske Tidende i dag, om Ayn Rand, Saxo Bank og finanskrisen. Den kan læses online her.

Et lille uddrag:

Tilstandene i finanssektoren de sidste par måneder minder i hvert fald slående om Rands dystropiske version: De dygtigt ledede virksomheder og de borgere, der ikke har taget hovedløse lån, straffes for deres fornuft ved at skulle betale for de uansvarliges tåbeligheder. Rands skrækvision er således kun et par skridt fra det samfund, vi har nu, hvor ansvaret og risikoen bliver stadig mere diffus og staten påtager sig stadig flere opgaver og forpligtelser og til gengæld påberåber sig retten til at bestemme alt.

Derfor er Atlas Shrugged en bog til tiden. For at advare mod de dystre langsigtede udsigter, hvis vi bliver ved med at frikende folk fra ansvar, selvom de burde vide bedre. Hvis vi bliver ved med at lægge bånd på de kreative og de dygtige og dynge forpligtelse på forpligtelse på dem – så holder de en dag op med at trække læsset. Og hvor er alle vi andre middelmådige skvadderhoveder så henne?

Men alligevel mangler der noget. Hvad med Atlas selv? Hvad med markedet selv? For selvom det er sandt, at krisen også har politiske årsager, og der ingen grund er til at tro, at politikerne kan løse den, så er de store aktører på finansmarkedet jo mindst lige så medskyldige. Den dårlige regulering og de lave rentesatser fra centralbankerne fik en særdeles villig medspiller fra en lang række banker, hvis smarte nye låneprodukter gjorde krisen til virkelighed. Det var en vanvittig lemmingemarch ud over afgrunden – og hvor alle endda godt vidste, hvor det bar hen. De kunne bare ikke modstå fristelsen.

Jeg undskylder i øvrigt her for fejlstavningen af dystopisk. Dystropisk hmmm….

Kynismens endeligt

Hans politik er endnu tvivlsom og stort set ukendt, men Barack Obamas sejrstale er godt nok imponerende. Det er jo simpelthen rørende at se den mængde af entusiasme, Obamas tilhængere har lagt i arbejdet – se den næsten vanvittige lykke, der stråler i deres øjne. Tænk, så meget håb. Så megen optimisme. Det er svært ikke at blive begejstret. Det er nok desværre endnu sværere ikke at blive skuffet, når politikken kommer på bordet. Men lad os glemme det for en stund, og drømme med i kollektivismens søde søvn – jo vi kan.

P.S. – til kynikerne: Reality-check fås her.

Til grin

Jeg fatter ikke, at det her ikke har fået mere opmærksomhed. Det er et af de mest groteske tyverier i den nyere danmarkshistorie. Her har i forvejen velbeslåede boligejere tjent tykt og fedt på flexlån i flere år – og når de så kommer i problemer, skal de reddes af staten. Tilmed af penge fra en social fond tiltænkt de almennyttige boliger. Kan det bliver mere klamt og ulækkert? Kære flexlånere, hvor i alverden er jeres værdighed?

Alle de her indgreb kommer til fuldstændigt at smadre incitamentssturkturen på lånemarkedet, der har det dårligt nok i forvejen. Det ender med endnu en boble. Det ender i kaos. Folk vil bare ikke indse, at de ikke kan blive ved med at leve det fede liv på lånt tid, sådan som de har gjort hidtil. Deprimerende.

Digital Media in Repressive Regimes

En reklame for et stort anlagt seminar, der kører 10-11. november på Institut for Menneskerettigheder. Medarrangører er RUC (mere info på linket). Bliver spændende!

International seminar:
Digital Media in Repressive Regimes
10-11 November 2008
The Danish Institute for Human Rights
Copenhagen

The Institute for Society and Globalization (RUC) and the Danish Institute for Human Rights (DIHR) will host a research seminar on digital media, civic engagement and political mobilization in repressive regimes.

The overall theme of this event is the growing impact of digital media in repressive regimes. The seminar is designed to present ongoing international research as well as to promote new original research and facilitate academic exchange. The specific purposes of the seminar are, first, to discuss how Internet, mobile phones and other digital networked technologies may provide a novel component in the public sphere in repressive regimes, and secondly, to examine the extent and significance of these media for activism and social mobilization.

Markeder og information

Man hører tit i debatten, at det frie marked er en umulighed, fordi det kræver perfekt information for alle markedets aktører. Forestillingen om Homo Economicus er en sædvanlig stråmand, man kan slå fortalere for et frit marked i hovedet med, for naturligvis eksisterer det fuldstændigt rationelle og fuldstændigt informerede menneske ikke nogen steder. Og hvis han ikke eksisterer, kan markedet åbenbart heller ikke fungere – uden statslig regulering, lyder påstanden. (At handle fuldt rationelt betyder i denne sammenhæng at handle som om man havde perfekt information – men det har man jo aldrig, og i sidste ende er ens egne preferencer ofte uigennemskuelige for en selv og for andre. Man kan også bruge ordet rationelt på en måde, hvor mennesker altid handler for at fremme deres preferencer ud fra en given viden – i den forstand handler alle altid apriori rationelt. Men det er ikke i denne betydning ordet rationelt bliver brugt her).

Det er forbavsende så ofte anklagerne mod Homo Economicus bliver bragt til torvs, på trods af, at kun abstrakte økonomiske modeller i dag benytter sig af begrebet. Han dukker blandt andet op på pinlig vis i en ellers udmærket bog af de ellers velinformerede Ole Thyssen og Henrik Dahl: Krigeren, Borgeren og Taberen, hvor man bruger et par sider på at verfe ham til side, for så har man lige “gjort op med liberalismen”. I blogs møder man ham tit, fx i denne diskussion eller her i en lidt ældre tråd.

Problemet med at tæve på Homo Economicus er selvfølgelig på den ene side, at han er en begrebsmæssig abstraktion, som kun er beregnet til matematiske modeller, mens de fleste økonomer forlængst har forladt begrebet, og tværtimod bygger deres forsvar på det frie marked netop på menneskers uigennemskuelighed for andre og på den tilstand af altid ufuldstændig information, der karakteriserer samfundet. På den anden side bider argumenterne mod Homo Economicus også sig selv i halen – for hvis det enkelte menneske hverken er fuldt rationelt eller besidder fuld information, hvorfor i alverden forestiller man sig så, at regulatorerne og de politikere der vedtager reguleringen, skulle besidde fuld information eller handle rationelt? Netop fordi individer altid besidder ufuldstændig information (uanset om de har fine computersystemer til deres hjælp) og fordi de aldrig handler fuldt rationelt, men altid ud fra deres egne preferencer, er det bedst at overlade langt de fleste økonomiske beslutninger – hvis ikke alle – til det frie markeds kollektive visdom. Således udnyttes bedst den mangfoldige viden, der er fordelt på mange enkeltindivider, og således begrænses omkostningerne ved fejltagelser.

En af de økonomiske filosoffer, der berører begge emner i et klassisk – og knastørt – essay er Friedrich Hayek. Her får vi ham råt for usødet om vigtigheden af den lokale information – den uudtalte viden om vores egne behov og de særlige omstændigheder, der hvor vi er:

Today it is almost heresy to suggest that scientific knowledge is not the sum of all knowledge. But a little reflection will show that there is beyond question a body of very important but unorganized knowledge which cannot possibly be called scientific in the sense of knowledge of general rules: the knowledge of the particular circumstances of time and place. It is with respect to this that practically every individual has some advantage over all others because he possesses unique information of which beneficial use might be made, but of which use can be made only if the decisions depending on it are left to him or are made with his active coöperation. We need to remember only how much we have to learn in any occupation after we have completed our theoretical training, how big a part of our working life we spend learning particular jobs, and how valuable an asset in all walks of life is knowledge of people, of local conditions, and of special circumstances.

Smukt i al sin komplekse enkelthed.

Hitchens støtter Obama

McCain-fløjen har ikke mange venner tilbage. Grunden? Personlighed:

On “the issues” in these closing weeks, there really isn’t a very sharp or highly noticeable distinction to be made between the two nominees, and their “debates” have been cramped and boring affairs as a result. But the difference in character and temperament has become plainer by the day, and there is no decent way of avoiding the fact. Last week’s so-called town-hall event showed Sen. John McCain to be someone suffering from an increasingly obvious and embarrassing deficit, both cognitive and physical. And the only public events that have so far featured his absurd choice of running mate have shown her to be a deceiving and unscrupulous woman utterly unversed in any of the needful political discourses but easily trained to utter preposterous lies and to appeal to the basest element of her audience.

Jeg er egentlig ikke begejstret for Obamas politik, som vil være skadelig på mange fronter. Men McCain er en gammel mand og Palin er simpelthen ikke troværdig. GOP er i dybe, dybe problemer og kan se frem til lang tids vandring i mørket. Det er Nemesis, der vil noget.