Robert Kagan om hamre og søm

One British critic of America’s prospensity to military action recalls the old saw “When you have a hammer, all problems start to look like nails.” This is true. But nations without great military power face the opposite danger: When you don’t have a hammer, you don’t want anything to look like nails.

Robert Kagan: “Of Paradise and Power”, p. 27-28.

Mao Tsetung om at lære af erfaringen

Hvis man ønsker at have held med sit arbejde, dvs. at nå de forventede resultater, må man bringe sine ideer i overensstemmelse med lovene for den objektive omverden, ellers vil man lide nederlag i praksis. Og når man har lidt nederlag, uddrager man sin lære af nederlaget og korrigerer sine ideer så de kan komme til at svare til lovmæssighederne i omverdenen. Sådan kan nederlag vendes til fremgang. Det er det der menes med at ”modgang er medgangens moder” og ”af skade bliver man klog”.

– Mao Tsetung. (Den lille røde, Rhodos, p. 198)