Mao Tsetung om at lære af erfaringen

Hvis man ønsker at have held med sit arbejde, dvs. at nå de forventede resultater, må man bringe sine ideer i overensstemmelse med lovene for den objektive omverden, ellers vil man lide nederlag i praksis. Og når man har lidt nederlag, uddrager man sin lære af nederlaget og korrigerer sine ideer så de kan komme til at svare til lovmæssighederne i omverdenen. Sådan kan nederlag vendes til fremgang. Det er det der menes med at ”modgang er medgangens moder” og ”af skade bliver man klog”.

– Mao Tsetung. (Den lille røde, Rhodos, p. 198)

“Dansk hyggejazz i New York. Sådan sælger vi landet. Selv Frede er med. Præcist kedsommelige er vi. Som at ville sælge pasta til italienerne, dødfødt. Dog heldigt at der også er så mange kedelige mennesker i resten af verden. Måske vil det lykkes alligevel?”