Folkeskolen er død…

“… og længe leve den fri skole”, skriver jeg i dagens Berlingske Tidende. Debatten er blandt andet affødt af afsløringerne af, at både Mette Frederiksen, Helle Thorning-Schmidt og Henrik Sass Larsen sætter deres børn i privatskole frem for i den folkeskole, de gerne vil pådutte alle andre. Min interesse er nu ikke at skælde ud på dem, men at præsentere et par idéer til en ny kurs for den danske skole: Mere valgfrihed, men stadig med lige økonomiske muligheder for børnene:

1) Gør skolerne helt selvstændige. Stop med detailstyring af undervisningen fra Christiansborg. Lad skolerne organisere sig som selvstændige, almennyttige organisationer, eller lad dem tjene penge på skolegangen, hvis de ønsker det. Muligheden for at profitere på valgfriheden vil få skolerne til at stramme sig an og tilpasse sig børnenes behov i stedet for politikernes og bureaukraternes. Vi skal have en frodig mangfoldighed af friskoler, lilleskoler, privatskoler, eksperimentalskoler og skoleformer, som vi slet ikke endnu har fantasi til at forestille os. Der er i øvrigt en lang og god tradition for fri, selv­reguleret læring i Danmark, og den skal vi bygge videre på.

2) Lad pengene følge barnet. Giv hvert barn (det vil sige forældrene) en øremærket pose penge, der svarer til et gennemsnit af de nuværende, enorme skoleudgifter. Lad forældrene helt frit vælge, hvilken skole de vil betale til. Når Mette Frederiksen, der ikke er den hurtigste skovløber i Hareskoven og kommer fra en ganske almindelig familiebaggrund, kan finde ud af at vælge, så kan de allerfleste overkomme det.

Opdatering: Henrik Gade Jensen har et interessant blogindlæg om den grundlovsmæssige baggrund for den danske opdeling i folkeskole (almueskole) og private skoler. I 1849 Grundloven blev det regnet for almindeligt, at skolerne var private, mens almueskolen kun var for de fattigste. Det betyder jo ikke, at vi skal tilbage til Junigrundloven af den grund, men det er et interessant historisk perspektiv: Folkeskolen kunne ses som et levn fra enevælden, som den frie forfatning forsøgte at reformere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *