Pæne ord om politiske ideologier

Tyler Cowen startede ballet med en sjov idé: Prøv at give en objektiv og sympatisk præsentation af et politisk standpunkt, du er uenig med. Det vil sige: Prøv at se synspunktet i det bedste lys frem for i det værste.

Cowen, der er kendt som “moderat libertarianer”, det vil sige generelt en tilhænger af frie markeder og frie mennesker, lagde ud med at give en præsentation af “progressivisme”, den form for amerikansk venstreorienterethed, der før noget misvisende kaldtes “liberalisme”. Positionen minder mest om en midterorienteret dansk socialdemokratisme, og dele af det demokratiske parti vil kalde sig “progressive”. Den politik, der føres lige nu fra Det Hvide Hus, kan med lidt god vilje kaldes for progressiv.

Læs mere Pæne ord om politiske ideologier

“Kan man konkludere, at et meget liberalt marked altid skaber økonomisk krise?”

Problematisk interview her fra Videnskab.dk med Per H. Hansen fra CBS.

Der er selvfølgelig en sandhed i, at et kapitalistisk marked altid vil have en ‘boom-bust’ struktur, men de her sætninger er temmelig vildledende:

»Kigger du tilbage generelt på økonomiens historie tilbage til 1700-tallet, har du haft jævnlige bobler, der bristede – ‘booms and busts’. Først kommer et opsving, så tipper det, og så får man lavkonjunktur. Sådan har det været hele vejen frem til 1930erne, hvor der bliver reguleret kraftigere.«

»Ser du videre frem til 1970erne, så er der faktisk ikke så dramatiske bobler, der brister. Jeg tror, det har at gøre med reguleringen – men så får du dereguleringen, tanken om at staten skal balancere sit budget, og så kommer der i 1990erne alvorlige kriser i Mexico, Rusland, Sydøstasien, Japan, og allerede i 1980erne problemer med ‘service and loan’ i USA, som formentlig har noget med liberalisering at gøre.«

»Så ja, meget tyder på, at hvis de finansielle markeder får frie tøjler, så er der hyppigere forekomst af finansielle kriser.«

Det er måske rigtigt, at der ikke er nogle store “boom-bust” strukturer i den periode, men til gengæld var der da en hel del andre problemer. Hvad med hyperinflationen og stagnationen i halvfjerdserne? Som et dirkete produkt af den ekspansive finanspolitik som artiklen ellers foreskriver som en “kur” imod “boom-bust”. Dette var et kæmpe problem i hele den vestlige verden, lige så ødelæggende som et stort krak.

Og hvad med at fremhæve, at der i Mexico og Rusland og meget af Sydøstasien var en meget stærkt reguleret økonomi, der holdt landende fast i fattigdom, og der derfor ikke var nogen “busts” fordi der heller ikke var noget “boom”? Det er jo klart, at folks entusiasme og spekulation ikke skaber økonomiske problemer på markedet, når de ikke har lov til at agere på markedet overhovedet!

Og hvad med den her:

»I USA skred man først ind i 1933, da Roosevelt blev valgt til præsident og indførte ‘new deal’. I Tyskland var det ulyksaligt nok Hitler, som vendte bøtten ved at føre ekspansiv finanspolitik, bl.a. ved at bygge autobahns osv. Det stimulerede økonomien og fik beskæftigelsen til at stige.«

Dels forsøgte allerede Hoover at løse krisen med meget drastiske indgreb (for eksempel den ekstremt destruktive Smoot-Hawley act, der satte den internationale handel i stå), og dels er det tvivlsomt hvorvidt Roosevelt overhovedet løste krisen. Dels blev arbejdsløsheden ved med at være høj indtil Anden Verdenskrig (og man ‘løste’ problemet ved at tvinge de unge mænd i hæren), og dels viser forskning, at Roosevelts politik forlængede krisen snarere end at løse den. Arbejdsløsheden var stadig på 15 % i 1939.

Det er vel heller ikke uproblematisk, at artiklen ikke nævner centralbankernes rolle i krisen? Milton Friedman fik faktisk nobelprisen i 1976 for at vise, hvordan den ekspansive pengepolitik i 20’erne og en kraftig reduktion i 1928 var afgørende for at skabe krise. Man kunne derfor med lige så stort belæg i litteraturen skrive, at kriser skyldes dårlig pengepolitik og for ivrige seddelpresser.

Jeg er naturligvis godt klar over, at emnet er politisk ladet, men det sidste punkt her er der ret entydig konsensus om blandt økonomer, og burde være nævnt i en videnskabelig artikel om krisen. Det der ikke er konsensus om, er hvordan man bedst kommer ud af krisen.

Update: David Karsbøl har en kronik om samme emne.

Hun skriver godt, men det hun skriver er dårligt

Der har været meget opmærksomhed om den danske udgave af Naomi Klein’s Chokdoktrinen: Katastrofekapitalismens opkomst, der er et forsøg op at sammenkæde Milton Friedman og Chicagoskolens økonomiske teorier med en aggressiv amerikansk udenrigspolitik i særdeleshed og alskens ulykker, diktaturer og undertrykkelse i almindelighed. Jeg omtalte selv bogen i efteråret, men nu er der grund til lige at runde emnet igen, ikke mindst på grund af Kleins betydelige indflydelse i den offentlige debat.

Klein har fået en kongelig modtagelse i Danmark med offentlige optrædender og mikrofonholderinterviews, og kun Weekendavisens Christopher Arzrouni har været negativ. Desværre viste store dele af hans anmeldelse at være direkte planket fra Johan Norbergs kritik af bogen i et notat fra Cato.

Polemikken omkring Arzrounis tåbelige fejltrin har desværre afledt opmærksomheden fra de mange velbegrundede kritikpunkter overfor bogen: Nemlig at 1) den groft forvansker den nyligt afdøde Friedmans synspunkter, så den milde økonom fremstilles som tilhænger af både tortur og (metaforisk) elektrochok i samfundet, 2) Ikke kender forskel på Friedmansk Chicago-skole, IMF-style neoliberalisme, libertariansk ‘østrigsk’ økonomi og den langt mere statsglade neokonservative bevægelse (hvis indflydelse for øvrigt kraftigt overdrives), 3) Kun leverer meget sporadiske empiriske beviser for sine påstande om, at kapitalisme og undertrykkelse hører sammen – og ‘overser’ de bjerge af empiri, der modsiger tesen. Faktisk er de økonomisk frieste lande også statistisk set de politisk frieste lande, og befolkninger verden over støtter over en bred kam op om markedsøkonomien. Der er derfor ingen grund til at skabe katastrofer for at gennemtvinge frimarkedsreformer, da de kommer alle i befolkningen til gode og skaber større politisk frihed.

I denne sammenhæng er Norbergs ovenstående notat simpelthen sønderlemmende. Han sammenligner grundigt Kleins fremstilling med fakta – både om Friedmans teori, men også om de historiske fakta, Klein skriver om (Chile, Storbritannien, Kina). Klein fremstår som forfatter som enten katastrofalt uvidende eller decideret løgnagtig – og mit bud er, at hun er lidt af begge dele. Men andet kan man vel ikke forvente af et kvindemenneske, der støtter op om Castro, Chavez og Hizbollah.

Kritikken betyder dog ikke, at Klein ikke har nogle berettigede pointer om, hvor galt det kan gå, når statsmagten allierer sig med våbenindustrien eller andre magtfulde grupper. Der er rigtig meget at kritisere i den amerikanske indsats i Irak, hvilket ifølge Norberg virker som Kleins egentlige ærinde. Hendes problem er imidlertid, at Friedman og andre frimarkeds-økonomer altid har advaret mod sammenblandingen af statsmagt og industriinteresser (og bl.a. derfor gik de ind for en begrænset stat) og desuden var Friedman en modstander af både den første og anden Irak-krig. Hun er sådan set ‘barking up the wrong tree’, når hun i stedet kunne finde betydelig støtte for sine anklager mod Bush-administrationen hos netop liberale økonomer. Men det ville nok kræve for stor intellektuel fleksibilitet fra en begrænset begavelse som Klein. Hun skriver godt. Men det hun skriver er dårligt.

Som Norberg afslutter:

So in the absence of serious arguments against the consequences of free markets, we are left with Klein’s reasonable critique of torture, dictatorships, government corruption, and corporate welfare. In the final analysis, The Shock Doctrine boils down to the curious claim that Milton Friedman and free markets are bad because governments are incompetent, corrupt, and cruel. It is probably not a coincidence that there are blurbs from four fiction writers on the back of the book.

Læs også den store diskussion på Informations side om Kleins CBS-besøg. Den er fuld af de typiske Erasmus Montanus agtige argumenter, som Kleins bog er så afhængig af. Groft skåret: 1) Milton Friedman har engang skrevet noget om chock som vejen til reformer, 2) CIA brugte elektrochok i 50’erne, 3) Ergo går Milton Friedman ind for elektrochok.